Van Flash naar Edge naar Animate

Vooral na de komst van de iPhone en later de iPad raakte Flash een beetje op zijn retour.